Sydform

Projektledarassistent samt originalarbete för utställningen Sydform 2010. En jurybedömd utställning för unga, oetablerade möbelformgivare.